El passat dia 11 de juny va tindre lloc una trobada entre Carlos Mazón, President de la Diputació d’Alacant i diferents representants del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, entre ells, Raquel Rosique, Directora de Gestió d’Elx Parc Empresarial, Pedro Morcillo, Gerent d’Entitat de Conservació El Rubial de Villena i Vicente Seguí Director de l’Entitat de Conservació Las Atalayas i Vicepresident de la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL).

Durant la trobada es van posar en comú diferents temes d’interés dins del marc empresarial i productiu de la Comunitat Valenciana.

En primer lloc Vicente Seguí va oferir la disposició de FEPEVAL per a col·laborar amb la Diputació d’Alacant en aquelles iniciatives que tinguen com a fi la recuperació econòmica de les empreses provincial.

FEPEVAL va aprofitar l’ocasió per a reivindicar la solidesa de les activitats que es desenvolupen en les àrees industrials mitjançant un estudi/enquesta que demostra que malgrat una estimació de baixa facturació de les empreses (entorn al 51%), només s’espera una constricció de l’ús d’un 15% en el moment àlgid de la crisi.

Totes les parts reunides van assenyalar la importància de les millores i modernització de les àrees empresarials com a factor de competitivitat de les empreses i l’atracció d’inversions generadores d’ocupació a la Província. Cal aprofitar la situació estratègica i l’important teixit empresarial de la Província potenciant les sinergies entre els diferents nuclis d’activitat.

També va ser una oportunitat per a comentar la creació d’un projecte pioner que veurà la llum en breu espai de temps i que situarà a la Comunitat Valenciana com a referent. Es tracta del “PROJECTE AE-20L – Conurbació Empresarial 2050”, la finalitat de la qual és potenciar el desenvolupament de les àrees industrials de la província d’Alacant, millorant la competitivitat i augmentant les oportunitats de vertebració estratègica. El protagonisme de l’empresariat en aquesta iniciativa és fonamental tenint la mirada posada en la integració territorial, en la cooperació intersectorial i en l’efectivitat operativa.

Per part seua, Carlos Mazón, – que abans d’ocupar la presidència de la Diputació d’Alacant va ser Director General de Seguretat i Indústria i Gerent de la Cambra de Comerç i per tant gran coneixedor del món empresarial-, va oferir la col·laboració en aquelles iniciatives que plantege la Federació i que siguen competència de la Diputació.

Author: admin

11-06-2020 | Fepeval es reuneix amb la Diputació d’Alacant.