Des del moment de la declaració de l’Estat d’Alarma, l’Entitat de Conservació del Polígon Industrial Las Atalayas, en el marc de prestar la màxima col·laboració a les seues empreses, ha mantingut actius tots els seus serveis i ha tractat d’incrementar l’atenció d’aquells aspectes que ha considerat més rellevants per als seus associats, en la tessitura d’afrontar aquesta inesperada i complicada situació.

El trasllat puntual de la prolixa normativa i la seua anàlisi que ha anat publicant-se en les diferents administracions, la coordinació entre les pròpies empreses, sobretot posant en coneixement del col·lectiu d’aquelles que poden prestar serveis i productes de proximitat enfront del COVID-19, la gestió per a la regularització i manteniment dels diferents serveis de subministrament i repartiment de correus, l’actualització d’horaris de les empreses a l’efecte d’adequar la seguretat i la direccionalitat dels serveis administratius i de manteniment a objectius prioritaris, venen centrant aquests dies l’atenció del personal de l’Entitat i de les empreses de serveis col·laboradores.

Amb aquest objectiu, aquest matí s’ha iniciat per part de la nostra empresa de manteniment un tractament de desinfecció en les zones del polígon on existeix un major trànsit de persones i s’ha sol·licitat a l’Ajuntament l’increment de la neteja en un moment en què, malgrat la disminució d’usuaris, el Polígon no deixa de representar un dels punts de major confluència social del municipi.

Encara que tota ajuda és poca en la lluita contra aquesta pandèmia i conseqüent convulsió econòmica en la qual estem immersos, seguim a la disposició de les nostres empreses i els seus treballadors amb el propòsit d’anar tornant a poc a poc a la normalitat.

Author: admin

ESTAT D’ALARMA: ATALAYAS CONTINUA PRESTANT COL·LABORACIÓ A LES SEUES EMPRESES