Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenible.

Adaptar l’economia a un futur sostenible és un dels desafiaments més complexos als quals s’enfronta la societat en l’actualitat, i ha de ser abordat des de diferents àmbits i amb un enfocament multidisciplinari.

Les Àrees Empresarials, com a Ecosistemes Col·laboratius de Proximitat i generadors de riquesa per a la seua Comunitat té un paper molt important en l’evolució cap a la sostenibilitat de l’Economia Local si adopten un enfocament innovador com a Facilitador de Sostenibilitat de les Empreses que el componen.

Durant diversos mesos s’ha desenvolupat un projecte d’Economia Circular en nostra Àrea Empresarial, finançat per Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb l’objectiu d’afavorir la transició cap a un model d’Economia Circular en les empreses del Polígon.

L’adopció de l’Economia Circular per part de les empreses contribueix positivament al Desenvolupament Sostenible i a la lluita contra el Canvi Climàtic, sent considerada com una de les estratègies més efectives en aquest àmbit.

És necessari apostar per un sistema d’aprofitament dels recursos els pilars bàsics dels quals són les 3R: REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR.

Dins de les activitats destaca la celebració de dues webinar en directe sobre Economia Circular i Simbiosi Industrial on s’ha pogut aprofundir sobre aquests importants conceptes, contribuint a la formació dels professionals.

També s’ha establit un Sistema de Gestió Circular, que contribueix a l’objectiu que l’Entitat de Conservació es convertisca en Entitat de Gestió i Modernització Avançada, el màxim nivell que concedeix la nova Llei 14/2018 de gestió de Àrees empresarials.

És de destacar la important implicació de les empreses que han tingut una participació activa en el projecte, que ens converteix en referència a la Comunitat Valenciana en ser pioners en aquesta mena d’iniciatives.

Aquest projecte és només el punt d’inici d’un camí que ens ha de portar fins a l’objectiu de convertir-nos en un Atalayas Residu Zero 2025, la qual cosa prestigiarà a totes les empreses del nostre col·lectiu

El present projecte se centra en l’establiment d’estratègies i eines que afavorisquen la transició cap a un model d’Economia Circular en les empreses del Polígon, actuant sobre l’Ecosistema Col·laboratiu com a facilitador del procés.

PROJECTE SUBVENCIONAT PER LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

EXPEDIENT: INENT2/2021/12

IMPORT: 11.625 €

Author: admin

02/11/2021 | Atalayas Circular