El Parc Empresarial de Las Atalayas és una de les majors àrees empresarials i industrials de la ciutat d’Alacant i la seua província. Des de la seua creació a la fi dels anys 80, el P.E. de Las Atalayas ha anat creixent i solidificant els seus pilars fins al punt d’aconseguir una facturació anual que supera àmpliament els 1.200 milions d’euros i donar treball a més de 6.000 persones.

El Parc Empresarial de Las Atalayas constitueix un dels pulmons econòmics de la província d’Alacant que, a conseqüència de la seua situació estratègica, infraestructures i gestió, és un lloc preferent per a la implantació de noves empreses així com d’aquelles que requereixen d’una ampliació que possibilite el seu creixement i que són font de generació d’ocupació.

 

 

Situat en el quilometre 234 de l’Autovia A-31, Madrid-Alacant, l’àrea empresarial és de promoció pública i promogut pel SEPES (dependent del Ministeri de Foment).

Les comunicacions per carretera són envejables ja que està molt prop del nus al qual conflueix l’autovia A-7. L’Autovia A-31 té una eixida cap al port d’Alacant, per la qual cosa la comunicació amb ell és ràpida i fàcil (5 minuts). L’accés a l’aeroport és àgil i senzill també per l’autovia A-7 (8 minuts). També és immediata la proximitat a l’estació d’autobusos i ferrocarrils (7 minuts).

Els vials de l’àrea empresarial destaquen per la seua amplitud sent la majoria de doble adreça i els principals que condueixen als accessos a l’Autovia A-7 (Avingudes de l’Antiga Pesseta i de l’Euro) de doble carril, per la qual cosa són adequades per als vehicles de gran longitud inclosos els megacamions.

La xarxa elèctrica en mitjana tensió és aèria, existint transformadors en tot el Parc. L’enllumenat públic es troba en bones condicions igual que el clavegueram, la xarxa d’aigua potable i la xarxa de telefonia. Existeix estesa de fibra òptica en tot el Parc.

L’àrea empresarial compta amb diferents serveis com ara, guarderia, restauració, viver empresarial, estació de servei, transport públic que connecta l’àrea amb la ciutat d’Alacant mitjançant la línia 7 i oficina de correus entre altres.