Hui dia ningú posa en dubte el valor de les àrees industrials com a element indispensable i configurador de la dinàmica de les ciutats, el seu entorn i els seus usuaris, les persones que cada dia fan el seu treball en aquestes àrees.

Ara bé, a Espanya, moltes d’aquestes àrees ja tenen una certa antiguitat i la seua configuració, els seus serveis i les seues empreses presenten un gran desfasament amb les necessitats actuals dels usuaris ja que quan es van crear van respondre a criteris merament productius, d’espai o empresarials.

La vertiginosa evolució de les societats en les quals vivim obliga a continus canvis de paradigma, és a dir canvis d’escenaris en els quals les persones aconseguisquen un desenvolupament personal satisfactori al mateix temps que exerceixen la seua vida laboral.

L’Entitat de Conservació del P.I. Las Atalayas dins de la seua política de Responsabilitat Social Corporativa i en el seu continu afany per mantindre una àrea industrial amb els millors paràmetres de qualitat i excel·lència porta temps constatant aquests fets al mateix temps que ha apreciat que existeix una important dissonància entre l’interior de les empreses (especialment les de nova instal·lació) i l’espai exterior que les envolta.

Les empreses d’ara són més habitables, humanes, amb un espai per al treballador agradable, però estan en un entorn desfasat amb serveis pensats única i exclusivament per a la indústria però no per als treballadors.

D’aquesta idea primigènia sorgeix el projecte ATALAYAS CIUTAT EMPRESARIAL 2025.

ATALAYAS CIUTAT EMPRESARIAL 2025 pretén ser un projecte pioner i innovador tenint com a eix vertebrador la transformació d’una àrea industrial existent en una àrea més habitable i humanitzada, amb una millora d’infraestructures i serveis que permeta canviar la percepció dels seus usuaris d’un espai de treball a un espai de vida, un espai reconvertit en CIUTAT.

Volem que siga un projecte obert fonamentat en valors com ara la sostenibilitat, l’ecologia, la innovació, la participació, la comunicació, la col·lectivitat, l’orgull de pertinença i un futur més agradable.

En la pràctica això es convertirà en més serveis a les empreses i els treballadors:

■ Espais públics de reunió (places, auditori…).
■ Espais verds i de descans (àrea de pícnic, ombres, gespa, horts urbans…).
■ Major valor paisatgístic (zones boscoses…).
■ Més espais lúdics i d’esbarjo (centres esportius, gimnasos, circuits per a córrer o fer bicicleta, associacions culturals, zones comercials, exposicions…).
■ Millores en transport públic i mitjans de transport alternatius, ecològics, eficients i sostenibles (autobusos específics, carril bici / patinet, zones de càrrega de vehicle elèctric…),
■ Més espais d’hostaleria (hotels, restaurants…).
■ Finestra a idees que qualsevol puga aportar i que revertisquen en una millora contínua i sostenible del P.I. de Las Atalayas.

Com a projecte obert busquem la col·laboració i ajuda del major nombre d’actors socials possible. Tots són benvinguts a participar amb les seues idees i propostes, el seu suport és fonamental, per això volem comptar amb institucions públiques i privades, universitats, empreses i també els usuaris i treballadors de l’àrea, perquè tots fem ciutat, tots fem polígon, tots fem un futur millor.

Es tracta de dotar a l’àrea industrial de les infraestructures i els serveis que permeten aconseguir l’objectiu principal, aconseguir un espai més humà i habitable.

Des de la seua creació a la fi dels anys 80, el P.I. de Las Atalayas ha anat creixent i solidificant els seus pilars fins al punt de convertir-se en un focus de creació de riquesa, amb més de 1.200 Milions d’euros de facturació anuals, més 6.000 llocs de treball directes, aportant a la ciutat més de 8 Milions d’euros via imposats. Això ens dona una idea del valor que té per a la ciutat d’Alacant l’àrea.

Existint la possibilitat d’expansió del Polígon en un futur no gaire llunyà creiem molt necessari no focalitzar els esforços sol en aqueixa expansió sinó també a adequar i reforçar l’àrea ja existent per a trencar la dissonància entre “empreses – ajuste” i estar a l’altura de les noves instal·lacions esdevenidores.

Creiem compatible i molt més rendible, econòmic i intel·ligent a curt termini apostar per la transformació del Polígon que la mera creació d’un nou o ampliar el ja existent, ampliació que, en tot cas, ha de representar una projecció i complement harmònic del ja existent adaptat al nou concepte proposat.

Aquesta transformació en ciutat afectarà a tots els usuaris de l’àrea ja que adequació pot incrementar el valor intrínsec de les empreses. Una àrea més harmònica i agradable incrementa el valor del sòl i els actius empresarials generant sinergia positiva i atracció cap a noves empreses i serveis. També millora la imatge de les empreses de cara als seus clients en trobar-se en un entorn “especial”.

Totes les persones que exercisquen les seues activitats en l’àrea podran gaudir d’un entorn molt més amigable, un espai igual o millor que els seus propis llocs de residència, que ajude a millorar la comunicació, la participació, la col·laboració, l’intercanvi, la motivació i el complet desenvolupament laboral i personal.

Per a tots implica la participació en un projecte de transformació d’una àrea industrial únic a Espanya.

El projecte ATALAYAS CIUTAT EMPRESARIAL 2025 té com a meta aconseguir un entorn adaptat a les persones, al present i al futur, no persones que s’adapten a un entorn i a un altre temps.