PLA DE MOBILITAT ÀREA EMPRESARIAL DE LAS ATALAYAS

L’Entitat de Conservació del Polígon Industrial Las Atalayas, fa un pas més en el seu projecte Atalayas Ciutat Empresarial 2025 amb l’objectiu de convertir-se en Àrea Industrial Avançada mitjançant el disseny d’un pla de mobilitat que aspira a redimensionar els desplaçaments associats a l’activitat de l’àrea.

El conjunt d’actuacions proposades en el Pla de Mobilitat té com a objectiu la reducció de l’ús del vehicle privat, –potenciant l’ús el transport públic-, el transport col·lectiu d’empreses i l’ús del cotxe compartit per a desplaçaments externs, així com l’ús de transports alternatius (bicicleta, VPM, etc.) per a desplaçaments interns. Tot això, a fi d’impulsar la mobilitat elèctrica, repercutint d’aquesta manera en la millora de l’espai urbà, en les infraestructures viàries i en la reducció d’emissions de CO₂.

L’estudi realitzat per a la redacció d’aquest pla mobilitat ha tingut en compte diversos factors de gran importància com ara l’anàlisi de l’accessibilitat dels itineraris per als vianants i parades d’autobús, l’estudi de l’estat de les infraestructures i accessos per a bicicletes, l’estat actual dels serveis de transport urbà, la mobilitat dels vehicles privats motoritzats quant a accessos, infraestructura viària, senyalització, estacionament i intensitats de trànsit, la mobilitat elèctrica (punts de recàrrega, vehicles elèctrics i híbrids d’empreses i treballadors), l’origen dels desplaçaments dels treballadors o els mitjans de transport utilitzats pels treballadors i treballadores per a desplaçar-se a l’àrea industrial, així com anàlisi dels desplaçaments dins de la pròpia àrea industrial de Atalayas.

José Luis Vila
HR & LR Manager | FAMOSA

L'accessibilitat a les diferents alternatives de transport és clau. Tindre millors freqüències, promoció i bonificació del transport col·lectiu és una prioritat i una mesura estrela que es pot escometre a curt termini. La millora en aquesta parcel·la pot suposar a un treballador un estalvi de fins a un 10% anual en el cost de desplaçament. Necessitem un transport públic específic, amb millors freqüències i parades ben situades. El model de bus llançadora pot obtindre a curt termini els millors resultats.

Joaquín Manzano
Talent Acquisition / HR | SPRINTER

Ha d'haver-hi un compromís de fons en totes les mesures que es prenguen per a garantir l'èxit. Cal posar els mitjans i infraestructures per a fomentar el transport col·lectiu i canviar els hàbits. Això per a algunes empreses suposa accedir a un major nombre de candidats valguts per a un lloc de treball a més de la inclusió de col·lectius en risc que no tenen un mitjà de transport particular per a accedir a aqueixos llocs.

Mayte Rubio
Relacions Institucionals RSC | SEUR

L'accessibilitat a les diferents alternatives de transport és clau. Tindre millors freqüències, promoció i bonificació del transport col·lectiu és una prioritat i una mesura estrela que es pot escometre a curt termini. La millora en aquesta parcel·la pot suposar a un treballador un estalvi de fins a un 10% anual en el cost de desplaçament. Necessitem un transport públic específic, amb millors freqüències i parades ben situades. El model de bus llançadora pot obtindre a curt termini els millors resultats.

Santiago Folgueral
Enginyer, Soci Director ARVUM

Ha d'haver-hi un compromís de fons en totes les mesures que es prenguen per a garantir l'èxit. Cal posar els mitjans i infraestructures per a fomentar el transport col·lectiu i canviar els hàbits. Això per a algunes empreses suposa accedir a un major nombre de candidats valguts per a un lloc de treball a més de la inclusió de col·lectius en risc que no tenen un mitjà de transport particular per a accedir a aqueixos llocs.

Aquest estudi llançava algunes manques que es pretendre millorar o solucionar amb el Pla de Mobilitat. Per exemple, assenyala que el vehicle privat és el principal protagonista dels desplaçaments en l’àrea industrial de Las Atalayas representant el 96,3% del total dels viatges, dels quals el 92,6% es corresponen a desplaçaments amb cotxes, sent el grau d’ocupació actual per vehicle de 1,02. La freqüència del servei de transport públic és molt reduïda ja que únicament passa tres vegades al dia i solo els dies laborables, això suposa una oferta insuficient per a donar servei als 6.000 treballadors i treballadores de Atalayas. i també assenyala que en l’actualitat en l’àrea industrial Atalayas no existeixen infraestructures de carril bici ni de connexió adequades / adaptades amb l’entorn metropolità.

Del Pla de Mobilitat de l’àrea industrial Atalayas s’han proposat 25 actuacions recollides en 7 línies estratègiques entre les quals podem destacar el reforç de l’ús transporte públic, la racionalització en l’ús del vehicle privat, l’impuls de la mobilitat elèctrica, el foment de l’ús de mitjans de transport alternatius, la millora de les condicions de mobilitat, la millora de l’espai urbà i les infraestructures viàries i finalment, dur a terme un seguiment del pla de mobilitat, per a poder modificar i adaptar-lo a les condicions canviants.

Aquest Pla de Mobilitat ha sigut promogut des de l’entitat de gestió i conservació de Atalayas amb ajuda l’Agència Local de Desenvolupament IMPULSA ALACANT i la seua redacció i provació és un de les fites que permetrà a l’àrea industrial de Atalayas optar a la categoria d’àrea industrial avançada i convertir-se en una EGM segons cita la Llei 14/2018 de 5 de juny de la Generalitat de Gestió, Modernització i Promoció de l’Àrees

Línies Estratègiques Pla de Mobilitat Atalayas