El següent formulari pretén ser una plataforma de contacte àgil entre els usuaris de l’Àrea Empresarial i l’entitat de conservació amb la finalitat de recollir les incidències que puguen sorgir en la via pública o espais comuns de Las Atalayas (problemes d’asfalt, aparcament, accidents…).

Si desitja presentar una incidència emplene el següent formulari i la tramitarem i derivarem al més prompte possible al departament corresponent. En cas de no poder tramitar la incidència o no siga de l’àmbit d’actuació de l’Entitat de Conservació li orientarem i indicarem on dirigir aquesta incidència per a poder oferir una solució.

Gràcies per la seua col·laboració.

 

Formulario de Incidencias