PRESENTACIÓN DEL PLA DE MOBILITAT

DOCUMENTS PER A DESCARREGAR

El Pla de Mobilitat ha sigut promogut des de l’entitat de gestió i conservació de Atalayas amb ajuda l’Agència Local de Desenvolupament IMPULSA ALACANT.

La redacció i provació és un de les fites que permetrà a l’àrea industrial de Atalayas optar a la categoria d’àrea industrial avançada i convertir-se en una EGM segons cita la Llei 14/2018 de 5 de juny de la Generalitat de Gestió, Modernització i Promoció de l’Àrees Industrials de la Comunitat Valenciana

Amb el pla de mobilitat es pretén reduir l’ús del transport privat unipersonal i evitar concentracions de vehicles en hores punta, per a afavorir l’accés al lloc de treball. Fomentar l’ús de mitjans de transport alternatius al vehicle privat. Millorar la capacitat de les infraestructures existents. Permetrà millorar la circulació entre treballadors, així com regular el transport públic i privat, facilitant la mobilitat a tot tipus d’usuari i repercutint directament en la reducció de la petjada de carboni.

L’objectiu general que es pretén aconseguir amb el Pla de Mobilitat de l’àrea industrial Atalayas és generar un espai empresarial i tecnològic de primer nivell, és a dir, arribar a ser una Àrea Industrial Avançada, de manera que es donen resposta a les necessitats de mobilitat de les empreses allí situades i dels treballadors des d’un punt de vista ambiental, econòmic i social, complint amb les exigències de mobilitat que marquen les diferents administracions autonòmiques, nacionals i internacionals.

El Pla de Mobilitat de l'àrea industrial Atalayas conté 25 actuacions recollides en 7 línies estratègiques.

El conjunt d’actuacions proposades en el Pla de Mobilitat té com a objectiu la reducció de l’ús del vehicle privat, potenciant l’ús el transport públic, el transport col·lectiu d’empreses i l’ús del cotxe compartit per a desplaçaments externs, així com l’ús de transports alternatius (bicicleta, *VPM, etc.) per a desplaçaments interns.

Tot això, a fi d’impulsar la mobilitat elèctrica, repercutint d’aquesta manera en la millora de l’espai urbà, en les infraestructures viàries i en la reducció d’emissions de CO₂.