■ PRESIDENT

D. Francisco E. Samper Martínez  /  (Comunitat de Propietaris Parcel·la 136-137)

■ VICEPRESIDENTA 

Dª. María Ortega Lupiañez  /  (SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE, S.L. )

■ SECRETARI

D. Antonio López García  /  (LOGISLAND, S.A. – SEUR).

■ TRESORER

D. Javier García Antón  /  (SUBMINISTRAMENT DEL ELECTRODOMESTIC, S.A. – EXPERT)

■ VOCAL 1º

D. Vicente José Papí Verdaguer  /  (PAPI TRANSITOS, S.L. )

■ VOCAL 2º

D. José Quiles Iglesias  /  (JIMTEN, S.A.)

■ VOCAL Administració

Ilmo. Sr. Alcalde-President  /  (EXCMO. AJUNTAMENT D’ALACANT)

■ DIRECTOR DE GESTIÓ

D. Vicente J. Seguí Picó.