11/06/2021 – ALACANT. Raúl Navarro. Font original: Alicanteplaza.es

L’entitat de conservació del polígon de Las Atalayas d’Alacant fa un pas al capdavant per a convertir-se en àrea industrial avançada, en funció de la nova classificació establida per la Generalitat a través de la Llei 14/2018 de Gestió i Modernització d’Àrees Empresarials. La tramitació per a aconseguir aqueix reconeixement continua en fase d’avaluació per part de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) des d’el mes de febrer passat, després d’un procés d’adaptació en el qual s’ha executat diferents actuacions de modernització i implantació de nous serveis, fruit de la col·laboració públic-privada.

Entre elles, la instal·lació de sistema de seguretat, la renovació de la senyalística, l’oferta de servei de cotxe compartit o la renovació d’infraestructures. Així, es confia que aqueixa nova classificació -que permet continuar optant a noves vies de finançament per a instaurar millores addicionals- puga quedar aprovada abans de final d’any. No obstant això, l’aposta per aqueixa línia de col·laboració entre l’administració i les empreses radicades en el recinte va més enllà. De fet, el repte és continuar avançant per a convertir-se en ‘Ciutat Empresarial’: un espai proveït de zones verdes, àrees esportives i serveis que afavorisquen la conciliació, com a guarderies, capaç d’atraure la implantació de més empreses i generar fins a 3.200 noves ocupacions.

Aqueixa és, a grans trets, el full de ruta del projecte Atalayas, Ciutat Empresarial 2025, que aquest divendres viurà la seua posada de llarg amb la seua presentació en societat. Què comprén aqueix projecte? Bàsicament, l’aposta per la implantació d’aqueixos serveis i equipaments addicionals (entre ells, major ofereix hostalera, la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, la creació de més zones d’aparcament o d’espais comuns per al desenvolupament de reunions professionals) que no sols milloren la qualitat de l’espai com a zona de treball i faciliten el dia a dia de les empreses, sinó que puga servir també com a lloc d’esplai connectat amb la ciutadania en general, després de la millora dels seus accessos i la implantació d’un reforç en el servei de transport públic, ara en embrió (de fet, ja està contemplat en el Projecte de Servei Públic que servirà de base per a licitar el nou contracte d’autobús urbà).

Això sí, perquè aqueixa transformació siga possible, l’entitat de conservació considera imprescindible que puga executar-se l’expansió del recinte industrial. Més enllà d’altres actuacions de modernització i de renovació d’infraestructures ja encarrilades (com el projecte d’instal·lació de cambres intel·ligents o la implantació de lluminàries led, l’execució de les quals ja està programada), resulta clau que puga dur-se a terme l’ampliació que es ve planificant amb especial intensitat des del passat mandat perquè les empreses ja radicades en el polígon puguen executar l’ampliació de les seues instal·lacions i perquè puguen arribar noves companyies que ja han manifestat el seu interés per adquirir parcel·les en les quals situar-se.

Fins al moment, l’àrea industrial acull a 220 empreses, de les quals 148 tenen domicili social en el propi recinte. En aqueix cens empresarial, s’inclouen algunes de les companyies de referència en el conjunt de la província, com a Famosa, Sprinter, Jimten, Pompadour, Blinker o Verne. En el còmput global, facturen 1.194 milions anuals, encara que el volum d’operacions associades a l’activitat desenvolupada en el polígon (amb el que s’afig les vendes de les delegacions d’empreses que no tenen seu social en ell) aconsegueix la xifra dels 1.700 milions, segons les dades recopilades per l’Observatori Econòmic d’Alacant (OEA) que presideix l’economista i professor de la UMH, José Antonio Trigueros.

En l’actualitat, el nombre de treballadors directes que presten els seus serveis en el polígon ascendeix a 5.982 persones, encara que en períodes de major intensitat pot elevar-se fins a les 7.000. I, per si no fos prou, el 66,7% de les empreses ja ha manifestat que estaria interessada a guanyar espai per a la construcció de noves instal·lacions en el propi recinte empresarial.

El 66,7% de les empreses assentades en el recinte està interessada a guanyar espai per a ampliar instal·lacions, però es manca de parcel·les lliures

El problema és que el polígon disposa actualment d’un nivell d’ocupació del 97,3%, amb el que, per a l’entitat de conservació, l’equació només es pot resoldre d’una manera: executant l’ampliació pendent en termes de màxims. D’antuvi, la previsió amb la qual treballen les regidories de Foment i d’Urbanisme aspira a planificar una expansió de 700.000 metres quadrats, amb el que, pràcticament, s’aconseguiria duplicar la seua superfície actual. De moment, ja s’hauria consignat una partida pressupostària per a poder licitar la redacció del Pla Especial que contemple aqueixa expansió, a l’espera que puga tancar-se un acord definitiu sobre com s’articularia el finançament de les obres. En principi, es tractaria d’una intervenció que requeriria la participació del Govern, a través del Sepes, de la Generalitat, de l’Ajuntament d’Alacant i de la pròpia iniciativa privada.

Siga com siga, d’executar-se aqueixa ampliació en la seua integritat, segons els càlculs de l’OEA, es podria incrementar l’activitat del recinte entorn d’altres 970 milions anuals, la qual cosa comportaria la generació de les 3.200 noves ocupacions ja citats. En el cas que només s’emportara una actuació menor, el volum d’activitat creixeria en 600 milions i es crearien al voltant de 1.900 llocs de treball, segons les estimacions de l’OEA.

Author: admin

11/06/2021 | El polígon de Las Atalayas reivindica la seua expansió i modernització per a crear 3.200 noves ocupacions