"La variable crítica per a l'èxit d'un projecte com aquest, no és els diners, sinó el temps. No permetre que el projecte es pare".

Les instal·lacions de l’empresa alacantina Repuestos Serca han servit de marc per a la presentació del projecte “Atalayas Ciutat Empresarial 2025” que va tindre lloc el passat dia 11 de juny.

Aquest projecte està basat en l’estudi encarregat per l’Agència Local de Desenvolupament Impulsa Alacant a l’observatori Econòmic d’Alacant i sorgeix del desig d’adequar el P.I. de Las Atalayas a les necessitats del futur d’empreses i treballadors, planificant l’àrea industrial com un barri més de la ciutat, amb espais verds i millores de les infraestructures i serveis.

Des del seu naixement fa ja més de dos anys, el projecte no ha deixat d’anar consolidant etapes per a aconseguir transformar el Polígon Industrial de Las Atalayas en una àrea empresarial plena de serveis, empreses adaptades als nous temps i sobretot un espai habitable, accessible i respectuós amb l’entorn, que ajude a millorar la qualitat de vida de tots els seus usuaris i visitants. En definitiva, tota una CIUTAT EMPRESARIAL del futur.

Atalayas Ciutat Empresarial 2025 també és una fita que pretén marcar el rumb a seguir per totes les àrees industrials de la nostra província, posar en valor tot el potencial empresarial, econòmic i social que té la nostra terra i fer partícips d’aquests avanços a tota la societat alacantina.

L’esdeveniment es va obrir amb una breu presentació a càrrec de Nati Serna, Directora Comercial de Repuestos Serca, que exercint d’amfitriona, va fer un repàs a la història de l’empresa. Una companyia amb clara personalitat alacantina i amb anys de fiançament en l’àrea.

Després va prendre la paraula el President de l’Entitat de Conservació del P.I. de Las Atalayas, Francisco Samper, per a fer un repàs del camí i els assoliments aconseguits per les Atalayas des que es van iniciar els primers passos, entre ells el Pla de Seguretat i Emergències i el Pla de Mobilitat.

Va aprofitar l’ocasió per a mostrar el seu agraïment a tots els actors implicats en el projecte, el lideratge exercit per l’Agència de Desenvolupament Local i el treball desenvolupat per José Antonio Trigueros, origen de Atalayas Ciutat Empresarial.

També va agrair el suport dels empresaris de l’àrea, l’ajuda incondicional de la Junta de Govern de Las Atalayas i especialment la labor de les persones que gestionen l’entitat.

Posteriorment va cedir la paraula a Mari Carmen d’Espanya, Regidora d’Ocupació i Foment i Presidenta de l’Agència Local de Desenvolupament. Mari Carmen va elogiar el treball i la constància de les persones que conformen el projecte per a tirar-lo avant malgrat els diferents contratemps, que inevitablement han anat sorgint.

Va reiterar la importància de dur a terme un projecte com a Atalayas Ciutat Empresarial per a la ciutat d’Alacant pel valor que això suposa i va mostrar el convenciment que es té des del consistori alacantí a aconseguir un cinturó industrial, no sols rendible i eficient, també amable, sostenible i modern per a tots els alacantins.

Presentat l’esdeveniment, va arribar el torn de José Antonio Trigueros Pina, economista, professor titular de la UMH, President de l’Observatori Econòmic d’Alacant i mà redactora de Atalayas Ciutat Empresarial; -“un projecte il·lusionant i necessari que compta amb molts actors involucrats i la col·laboració públic – privada molt necessària per a aquestes idees”.

José Antonio Trigueros va parlar als assistents i espectadors via streaming dels costos d’oportunitat que suposa un projecte d’aquesta naturalesa per a Alacant. Tenint en compte la situació de partida – en la qual l’àrea aporta a la ciutat d’Alacant 1700 milions d’euros, que suposa un 16% del seu PIB, i quasi 6000 llocs de treball-, la investigació de José Antonio marca tres possibles escenaris per al pla estratègic.

Un primer escenari on es desenvolupa tot el projecte amb l’expansió urbanística de l’àrea i l’adequació dels serveis i l’entorn en el qual s’estima un creixement de 970 milions d’euros i 3200 noves ocupacions directes. Un segon amb un expansió més discreta l’efecte econòmic de la qual arribe als 600 milions d’euros que pot suposar una solució a curt – mitjà termini i un tercer escenari en el qual no es realitze l’expansió i deixen a l’àrea en estat “vegetatiu”.

“L’objectiu és clar, arribar al primer escenari, controlant en tot moment les diferents variables que intervenen i el seu grau de consecució. És molt important una col·laboració públic-privada eficient ja que en moltes ocasions existeixen unes certes barreres que entorpeixen els projectes i això en un entorn tan competitiu pot alentir massa el procés o portar-lo al trast”.

La ponència principal de la presentació va estar a càrrec d’Alfonso Martínez Cearra, enginyer industrial i Director General de l’Associació per a la revitalització del Bilbao metropolità “Bilbao Metropoli-30”, fet i fet, un dels majors artífexs del canvi que ha experimentat la ciutat de Bilbao en les últimes dècades.

Alfonso va detallar alguns dels pilars bàsics sobre els quals es va fundar l’actual configuració de Bilbao, transformant una ciutat industrial en decadència en l’urbs moderna i dinàmica que és ara. Per a Alfonso Martínez, el principal factor que fa falta per a començar aqueixa transformació és la “por”. Una por que fa que els vertaders líders es posen al capdavant i els projectes sorgisquen i isquen a flotació.

“Ens trobàvem amb una ciutat amb una població envellida i uns sectors industrials en franca depressió que marcaven el paisatge i l’entorn de la societat. D’aqueixa por al que es podia convertir la ciutat a llarg termini sorgeixen les figures de lideratge. No es tracta d’un lideratge autoritari sinó un lideratge que suggerisca, que aportació i que inspire. Un líder que pose la brúixola damunt del caos i marque la direcció dels esforços en una direcció comuna. Per descomptat aqueix lideratge ha d’advocar per la unanimitat i per l’interés comú conjuminant una part pública que té representativitat social i signatura de legalitat i una part privada que té el valor del llarg termini i els diners per a portar a bon port els projectes”.

Una altra variable crítica per a l’èxit de la transformació és el “temps”. -“Més que els diners, la qual cosa garanteix la realització d’un plantejament d’aquest tipus és ser el primer, no parar mai, perquè si pares en un altre lloc del món hi haurà algú que t’estiga avançant. Has d’adquirir velocitat, anar sempre cap avant i no permetre que res pare el projecte”-.

Tenint en compte aquests preceptes, el projecte es va desenvolupar a través de l’estudi de dues variables importants, el desenvolupament tecnològic i la planificació d’un model de societat. -“Es va introduir tecnologia en tots els àmbits de la societat, no sols en la indústria i es va apostar per l’arribada de migració que ajudara a rejovenir el teixit social, apostant per la seua integració, la formació basada en la meritocràcia i l’arrelament i la lleialtat com un gran valor per al futur. Tot això requeria d’una font de finançament que es nomena molt poc en l’actualitat però que és ací i s’hauria d’usar més sovint, l’activació de l’estalvi local, reinvertir els diners de la gent en el seu propi entorn més pròxim”.

Per a acabar la seua ponència va aportar una sèrie de pinzellades per a continuar treballant en projectes com a Atalayas Ciutat Empresarial 2025 com pot ser la importància de la projecció d’una imatge a nivell mundial, la implantació d’uns serveis globals, ja que estem en una societat globalitzada, pensar en els objectius a llarg termini per a les generacions que faran ús d’aquests espais i preguntar-se de qui i per a qui és el projecte que s’està desenvolupant. Alfonso Martínez té clara la seua resposta: “aquest espai és de tot aquell que crega en el futur d’aqueix projecte”.

 

Galeria Fotogràfica

Author: admin

11/06/2021 | PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ATALAYAS CIUTAT EMPRESARIAL