El passat dia 16 d’octubre va tindre lloc una reunió entre representants d’Iberdrola Distribució Elèctrica i l’Entitat de Conservació de Las Atalayas.

Els principals assumptes que es van abordar van tindre a veure amb l’estat actual de la dotació d’energia elèctrica en l’àrea davant la demanda de més subministrament per les empreses concloent que aquest subministrament en principi està garantit.

També es va detallar el projecte de connexió automatitzada de les dues línies de subministrament elèctric en el Polígon. Actualment aquestes dues línies són independents i no estan connectades amb el que l’avaria en una d’elles requereix que haja de desplaçar-se personal d’Iberdrola per a connectar l’altra línia i restablir el servei en la zona afectada.

Amb l’execució del projecte, es realitzaria un anell amb les dues línies mitjançant un sistema automatitzat perquè l’avaria en una d’elles habilitara immediatament el subministrament a través de l’altra línia, amb el que seria mínim l’espai de tall de subministrament en qualsevol zona del polígon evitant que les empreses haja de detindre la seua activitat. Amb aquesta reforma milloraria també la qualitat del subministrament.

Author: admin

16/10/2019 | Reunió amb Iberdrola Distribució Elèctrica