Amb la signatura del contracte entre el President de l’Entitat de Conservació del Pol. Ind. Las Atalayas, Francisco Samper, i el Director General de Wincontrol Seguretat, S.L., Jaime Casas, va quedar rubricat en el dia d’ahir la continuïtat d’aquesta empresa al capdavant del servei de seguretat d’aquest àrea industrial.

Després del procés de licitació, en la qual van concórrer a més de l’adjudicatària, les principals empreses del sector, la Junta de Govern va acordar en la seua última sessió l’adjudicació del contracte a Wincontrol, en considerar la seua proposta la millor oferta per a la prestació del servei, continuant així amb l’assistència que ininterrompudament realitza des de l’any 2.001.

Des del principi, en Atalayas s’ha anat perfilant un sistema de seguretat que coordina als actors intervinents en la matèria com són la pròpia empresa de seguretat, els sistemes de seguretat de les pròpies empreses, les forces i cossos de seguretat i la pròpia Entitat de Conservació. És de destacar també l’actitud proactiva de les empreses i treballadors del propi espai empresarial a l’hora de posar en coneixement qualsevol incidència o fet notable, i tot això ha vingut configurant a aquesta àrea empresarial com una de les àrees amb menor incidència delictiva.

Finalment, és de destacar les funcions que els vigilants realitzen en l’àrea empresarial perquè, a més de la principal de preservar el patrimoni de les empreses, realitzen accions diàries de control de residus, d’estacionament, primeres accions en cas de sinistre o accident, informació als visitants, etc, que contribueixen al bon funcionament de l’àrea empresarial.

Author: admin

17-07-2020 | Atalayas renova el contracte de seguretat amb Wincontrol