El servei de prevenció i extinció d’incendis de l’Ajuntament d’Alacant està realitzant la comprovació de l’estat dels hidrants i instal·lacions contra incendis de l’àrea empresarial de Las Atalayas.

Aquesta acció forma part dels requisits exigits pel DECRET 258/2019, de 13 de desembre, del Consell, de regulació del registre autonòmic i de procediments en relació amb les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, per a l’obtenció de la qualificació de “Àrea Industrial Avançada”.

En l’actualitat, Las Atalayas disposa d’instal·lacions de protecció activa contra incendis que compta amb un sistema de proveïment d’aigües per a assegurar un coeficient de flux i una xarxa d’hidrants exteriors per a ser emprats en cas de necessitat. L’objectiu és conéixer l’estat de les instal·lacions de lluita contra incendis, el seu número i adequació dins de l’àrea sent acreditada pel servei de bombers de l’àmbit territorial on se situa l’àrea.

Aquest tipus d’accions estan proposades dins de l’estudi realitzat per l’Entitat de Conservació dins del punt “línies de millora” del seu projecte Atalayas Ciutat Empresarial 2025 i tenen com a fi última convertir el Parc Empresarial de Las Atalayas en espai referent a Espanya i Europa.

Author: admin

18/02/2021 | Els Bombers comproven la situació dels hidrants de Las Atalayas