L’Entitat de Conservació de l’Àrea Empresarial de Las Atalayas al costat de les empreses de l’àrea i els serveis d’emergència (policia, bombers, protecció civil) duran a terme divendres que ve 19 de febrer un «simulacre de comunicació d’un sinistre».

Aquesta acció servirà per a començar a testar d’una manera real el nou «Pla de Seguretat i Emergències de l’Àrea Industrial de Las Atalayas», amb el qual l’Entitat de Conservació pretén ser pionera i marcar una fita referent a la gestió d’àrees empresarials a nivell mundial.

Una de les peculiaritats d’aquest Pla de Seguretat és la creació d’un pla d’actuació conjunt (englobant els plans específics de cada empresa) davant riscos que poden afectar a tot l’àrea la detecció i la valoració de la qual ha sigut reflectida mitjançant un minuciós estudi previ.

Aquest «simulacre de comunicació d’un sinistre» es farà operatiu mitjançant la creació d’un canal d’emergències específic en la plataforma de missatgeria instantània «Telegram». Aquest canal comptarà amb la participació dels responsables de seguretat de les empreses de l’àrea empresarial, els diferents operatius d’emergències que poden actuar, la seguretat interna de l’àrea (Wincontrol) i la pròpia Entitat de Conservació .

El propòsit és mantindre un canal obert 24/365 en el qual es puguen comunicar i coordinar els diferents successos amb la major rapidesa i eficàcia. L’elecció de Telegram respon a diferents motius: la seua immediatesa, la possibilitat de comunicar en massa, la possibilitat d’establir avís sonor en terminals mòbils o la seua privacitat.

El canal de Telegram serà privat i de comunicació unidireccional des del Lloc de Comandament Avançat en cas d’emergència, usant-lo tan sols per a notificacions.

Des de l’Entitat de Gestió de l’àrea empresarial de Las Atalayas es continua treballant en iniciatives d’aquest tipus per a aconseguir els reptes i objectius marcats dins de l’ambiciós projecte «Atalayas Ciutat Empresarial 2025» que permeta situar a Las Atalayas a l’avantguarda de les àrees empresarials.

Author: admin

19/02/2021 | L’àrea empresarial de Las Atalayas realitza un simulacre de comunicació d’un sinistre dins del seu nou Pla d’Emergències