■ Redacció del pla especial per a guanyar 700.000 metres

20/06/2021 – ALACANT. Font original Alicante Plaza

El full de ruta dissenyat pel bipartit d’Alacant per a ampliar l’àrea empresarial de Las Atalayas comença a desplegar-se. PP i Cs ultimen ara el plec de condicions per a licitar la redacció del Pla Especial amb el qual es pretén que el recinte industrial puga estendre’s en altres 700.000 metres quadrats per a admetre l’assentament de noves empreses o que puguen ampliar-se les instal·lacions de les ja implantades. De fet, el 66,7% de les companyies localitzades en el polígon ja ha manifestat que estaria interessada a créixer en el propi recinte empresarial.

Com va informar Alacant Plaza, ja s’ha consignat una partida de mig milió per a finançar aqueix treball de redacció, a partir dels paràmetres marcats per l’Agència Local de Desenvolupament i la Regidoria d’Urbanisme de manera conjunta. Excepte imprevist, segons fonts municipals consultades, la licitació de la redacció d’aqueix Pla Especial hauria d’aprovar-se abans d’agost, la qual cosa constituiria el primer pas per a atendre la reivindicació de les empreses agrupades en l’entitat de gestió de Las Atalayas, en desenvolupament del seu projecte de Ciutat Empresarial 2025.

L’impuls d’aqueix Pla Especial s’acorda, a més, sabent que, amb la seua posada en marxa, es podria constrényer la creació de més sòl industrial en la resta del terme municipal. Segons les mateixes fonts, l’última normativa autonòmica acordada sobre la matèria contempla que una ciutat amb les condicions demogràfiques i de superfície de les quals disposa Alacant puga crear un màxim de 1,3 milions de metres quadrats de sòl terciari o industrial.

Així, la proposta prevista per a Las Atalayas suposaria utilitzar més de la meitat d’aqueix marge màxim, a risc d’haver de renunciar al cinturó industrial que el propi bipartit havia arribat a anunciar amb el propòsit de connectar Las Atalayas i el Pla de la Vallonga amb el Parc Científic de la Universitat d’Alacant (UA).

En tot cas, es tractaria d’una decisió conscient i meditada, ja que es confia que puga obrir-se una nova via per a tractar d’incrementar aqueix límit de 1,3 milions de metres en el període en el qual encara puga demorar-se l’ampliació de Las Atalayas. La veritat és que, segons les mateixes fonts, es disposaria d’un termini aproximat de tres anys perquè el creixement del polígon arribe a materialitzar-se.

Author: admin

20/06/2021 | Alacant llança l’expansió de Las Atalayas pese al risc de ‘esgotar’ el seu marge de sòl industrial