“… la Junta de Govern ha aprovat el “Projecte de senyalització viària i de millora viària per a el increment de places d’aparcament en el polígon industrial Las Atalayas”, amb un import de 118.000 euros, a executar en el termini d’un mes.

La portaveu de l’equip de govern, Mª del Carmen de Espanya, va destacar que amb aquesta actuació de millora en els polígons industrials d’Alacant “s’aconseguirà dotar al polígon de més de 127 places d’estacionament, tal com ens han demandat els empresaris.

Les noves places d’aparcament es crearan en diversos trams de la xarxa viària de las Atalayas, concretament en l’avinguda de l’Euro, el carrer del Xíling, del Marc i de la Corona. El projecte contempla així mateix la instal·lació i millora de la senyalització vertical, horitzontal i informativa viària en el polígon”.

(El periodic.com 19.02.2019).

Aquesta acció reiteradament sol·licitada per la nostra Entitat, se centra en una de les zones de major congestió del Polígon, si bé, continuem sol·licitant un pla integral en tot l’actuació industrial per a pal·liar el problema que representa l’increment d’activitat i d’usuaris en Atalayas.

Així mateix, continuem amb les gestions per a la millora de la línia d’autobús urbà adequant les freqüències als horaris de les empreses buscant la seua viabilitat d’usos. En aquest assumpte, els informem que el Projecte presentat per la nostra Entitat a l’Ajuntament ha sigut aprovat per la Mesa del Transport estant pendent de la corresponent dotació pressupostària.

En la web de l’Entitat de Conservació, www.atalayas.com, segueix habilitada la Plataforma de Cotxe Compartit perquè els treballadors de la nostra àrea puguen organitzar-se i estalviar en els desplaçaments.

La millora de la mobilitat de les empreses i treballadors al nostre Parc constitueix un objectiu principal de la nostra Entitat, amb el que continuem implementant accions per a la seua consecució.

Author: admin

21/02/2019 | Més aparcaments en Atalayas