El passat dia 24 de febrer va tindre lloc la presentació del nou Pla de Mobilitat de Las Atalayas. Aquest acte va tindre lloc de manera virtual a través de la plataforma “Zoom Vídeo Webinars” i va comptar amb la participació d’alguns dels responsables de recursos humans de les empreses més representatives de l’àrea, com ara Sprinter, Famosa o Seur i també de responsables de l’Administració Pública, entre ells, la Regidora d’Ocupació i Desenvolupament Local, delegada de l’Agència Local, María del Carmen d’Espanya.

El conjunt d’actuacions proposades en el Pla de Mobilitat té com a objectiu la reducció de l’ús del vehicle privat, -potenciant l’ús el transport públic-, el transport col·lectiu d’empreses i l’ús del cotxe compartit per a desplaçaments externs, així com l’ús de transports alternatius (bicicleta, VPM, etc.) per a desplaçaments interns. Tot això, a fi d’impulsar la mobilitat elèctrica, repercutint d’aquesta manera en la millora de l’espai urbà, en les infraestructures viàries i en la reducció d’emissions de CO2.

L’estudi realitzat per a la redacció d’aquest pla mobilitat ha tingut en compte diversos factors de gran importància com ara l’anàlisi de l’accessibilitat dels itineraris per als vianants i parades d’autobús, l’estudi de l’estat de les infraestructures i accessos per a bicicletes, l’estat actual dels serveis de transport urbà, la mobilitat dels vehicles privats motoritzats quant a accessos, infraestructura viària, senyalització, estacionament i intensitats de trànsit, la mobilitat elèctrica (punts de recàrrega, vehicles elèctrics i híbrids d’empreses i treballadors), l’origen dels desplaçaments dels treballadors o els mitjans de transport utilitzats pels treballadors i treballadores per a desplaçar-se a l’àrea industrial, així com anàlisi dels desplaçaments dins de la pròpia àrea industrial de Las Atalayas.

 

Aquest estudi llançava algunes manques que es pretendre millorar o solucionar amb el Pla de Mobilitat. Per exemple, assenyala que el vehicle privat és el principal protagonista dels desplaçaments en l’àrea industrial de Las Atalayas representant el 96,3% del total dels viatges, dels quals el 92,6% es corresponen a desplaçaments amb cotxes, sent el grau d’ocupació actual per vehicle de 1,02. La freqüència del servei de transport públic és molt reduïda ja que únicament passa tres vegades al dia i solo els dies laborables, això suposa una oferta insuficient per a donar servei als 6.000 treballadors i treballadores de Atalayas. i també assenyala que en l’actualitat en l’àrea industrial Atalayas no existeixen infraestructures de carril bici ni de connexió adequades / adaptades amb l’entorn metropolità.
 
Del Pla de Mobilitat de l’àrea industrial Las Atalayas s’han proposat 25 actuacions recollides en 7 línies estratègiques entre les quals podem destacar el reforç de l’ús transporte públic, la racionalització en l’ús del vehicle privat, l’impuls de la mobilitat elèctrica, el foment de l’ús de mitjans de transport alternatius, la millora de les condicions de mobilitat, la millora de l’espai urbà i les infraestructures viàries i finalment, dur a terme un seguiment del pla de mobilitat, per a poder modificar i adaptar-lo a les condicions canviants.
 
Aquest Pla de Mobilitat ha sigut promogut des de l’entitat de gestió i conservació de Las Atalayas amb ajuda l’Agència Local de Desenvolupament IMPULSA ALACANT i la seua redacció i provació és un de les fites que permetrà a l’àrea industrial de Atalayas optar a la categoria d’àrea industrial avançada i convertir-se en una EGM segons cita la Llei 14/2018 de 5 de juny de la Generalitat de Gestió, Modernització i Promoció de l’Àrees Industrials de la Comunitat Valenciana.

 

PROGRAMA JORNADA PRESENTACIÓ

12:30 a  12:45 –  Benvinguda..

■ MARÍA DEL CARMEN DE ESPAÑA

Regidora d’Ocupació i Desenvolupament Local, delegada de l’Agència Local.

■ FRANCISCO SAMPER

President d’Entitat de Conservació del P.I. de Las Atalayas.

12:45 a  13:15 –  Pla Mobilitat Atalayas.

■ SANTIAGO FOLGUERAL 

Enginyer de Camins, Canals i Ports. Soci Director ARVUM.

13:15 a  13:45 – Taula redona, reflexió sobre la mobilitat.

Necessitat d’un Pla de mobilitat sostenible en les àrees empresarials.

 

■ JOAQUIN MANZANO.  Talent Acquisition/HR | SPRINTER.

■ JOSE LUIS VILA. HR & LR Manager | FAMOSA.

■ MAYTE RUBIO. Relacions Institucionals i RSC | SEUR.

■ LAURA DE LA TORRE. Enginyera Civil | ARVUM.

Modera: VICENTE SEGUÍ. Director de E.C. del P.I. de Las Atalayas.

Author: admin

23/02/20201 | Presentació del nou Pla de Mobilitat de l’àrea empresarial de Las Atalayas